Alderdom er ikke for pyser

"Når nuet er fyldt af minder..." En fotoserie af Kit Haig

Fotoserien "Når nuet er fyldt af minder" Har ført til flere utstillinger.

Den første utstilling ble vist i kunstparken i Risør i 2016. Kommunen støttet utstillingen med 20.000 kr fra den ”kulturelle skolesekken".

Kommunen benyttet dengang utstillingen til arrangementer med flere skoler, hvor klasser fra forskjellige klassetrinn fikk mulighet til å se og diskutere utstillingens betydning for dem personlig og for samfunnet. Utstillingen ble også benyttet av faggrupper innen helsesektoren. 

Utstillingen har vært i Spanien, Danmark, Norge 

For tiden er utstillingen tilbake i Norge.

Siden det ikke er en salgsutstilling, vil jeg påpeke at løpende utgifter for installasjon av utstillingen, eventuelle nødvendige utgifter til overnatting, må dekkes av galleriet eller kommunens støtteordninger og avtales før endelig bestilling av utstillingen.

Alternativt kan utstillingen kjøpes i sin helhet, som kopiutstilling og dermed monteres av kommunen eller galleriet self. 

For henvendelser angående prosjektet, kan jeg kontaktes via e-post: kit.haig@gmail.com.

https://www.instagram.com/haigkit/